Podstawy fizyki IV 2012/2013 II rok fizyka indywidualna

Ćwiczenia do wykładu prof. Czesława Radzewicza

Prowadzący: Radek Chrapkiewicz (radekch [na] fuw.edu.pl)

Termin zajęć: środa 8:15-10 Hoża 69, SST; czwartek 12:15-14 Pasteura, 108.

GrupaPFIV2012-2013.jpg

Zdjęcie grupy

Konsultacje

Chętnie wytłumaczę niezrozumiałe rzeczy z ćwiczeń, zadań domowych i podyskutuję na każdy temat związany z materiałem z wykładu, ćwiczeń i ogólnie optyki.

Miejsce i czas: Zaraz po ćwiczeniach w środę i w czwartek lub pokój 216, Hoża 69. Jeżeli konsultacje indywidualne to możesz przyjść codziennie oprócz czwartku, jeżeli grupowe to lepiej umówić się ze mną na dogodny termin.

Poza tym można do mnie pisać maile z pytaniami.

Przerobiony program, zadania z ćwiczeń i zadania domowe

Ćwiczenia 1 - zagadnienia:

 • Przestrzeń unitarna funkcji. Iloczyn skalarny.
 • Baza w przestrzeni unitarnej.
 • Delta Diraca -definicja i zastosowania
 • Funkcje zbieżne do delty Diraca
 • Transformata fouriera funkcji prostokątnej.
 • Transformata fouriera zaniku wykładniczego.
Zadania1.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 2 - zagadnienia:

 • Przykłady transformat Fouriera.
 • Ważna intuicja: im krótszy sygnał w czasie tym szersze widmo (i vice versa).
 • Pakiet falowy (impuls światła) jako superpozycja wielu fal płaskich.
 • Funkcja Gaussa jako punkt stały odwzorowania - transformaty Fouriera.
 • Zasada nieoznaczoności Heisenberga dla pakietów falowych.
 • Transformata Fouriera iloczynu funkcji.
Zadania2.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 3, 27.02.2013 - zagadnienia:

 • Splot funkcji
 • Rozwiązywanie równań różniczkowych za pomocą transformaty Fouriera
 • Rozwiązania równania falowego w jednym wymiarze.
 • Równanie falowe w dielektryku, współczynnik załamania, podatność elektryczna, polaryzacja elektryczna
 • Oscylujące dipole jako źródła fal elelktromagnetycznych
 • Równanie na wolno zmienną obwiednie.
Zadania3new.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 4, 28.02.2013 - zagadnienia:

 • Podatność elektryczna w dziedzinie czasu. Przyczynowość w elektrodynamice.
 • Zespolony współczynnik załamania.
 • Model Lorentza.
 • Równanie wolno zmiennej obwiedni w ośrodku materialnym.
 • Prędkość grupowa.
Zadania4.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 5, 06.03.2013 - zagadnienia:

Zadania5.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 6, 07.03.2013 - zagadnienia:

 • Równanie na wolno zmienną obwiednie.
 • Pierwszy rząd rachunku zaburzeń w propagacji.
 • Pole wyemitowane przez polaryzację P (przypadek 'chi' urojone i rzeczywiste).
 • Przesunięcie w fazie pola wyemitowanego przez dielektryk poza rezonansem (90 st.) i w rezonansie (180 st.)
 • Opóźnienie fazowe po przejściu przez dielektryk.
 • Modulacja fazowa i amplitudowa - pasma boczne.
Zadania6.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 7, 13.03.2013 - zagadnienia:

 • Odpowiedź ośrodka dielektrycznego na impuls światła w funkcji czasu.
 • O ile skróci się łyżka gdy wsadzi się ją do wody?
 • Okno Snella - dlaczego nurek pod wodą widzi "światełko w tunelu"?
 • Całkowite wewnętrzne odbicie.
 • Powiększenie kątowe.
Zadania7.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

07_Pobudzanie_tumionego_oscylatora.nb: Wizualizacja w Mathematice pobudzania tłumionego oscylatora implusem Gaussowskim. Polecam odpalić sobie i postarać się zrozumieć przebieg w czasie dla różnych konfiguracji parametrów.

Ćwiczenia 8, 14.03.2013 - zagadnienia:

 • Kąt Brewstera.
 • Wzory Fresnela.
 • Fala ewanescentna.
 • Rozwiązywanie równania falowego przez separację zmiennych.
Zadania8.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 9, 20.03.2013 - zagadnienia:

 • Warunki brzegowe na granicy dielektryków
 • Rozwiązywanie dwuwymiarowego równania falowego na granicy ośrodków.
 • Warunki brzegowe w równaniu falowym na granicy ośrodków.
 • Rozwiązania równania falowego w całej przestrzeni przy całkowitym wewnętrznym odbiciu.
 • Tunelowanie optyczne (całkowite wewnętrzne odbicie i drugi ośrodek dielektryczny zaraz za).
Zadania9.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

09Tunelowanie.nb: Obliczenia i wykresy z suwakami do problemu tunelowania optycznego.

Ćwiczenia 10, 21.03.2013 - zagadnienia:

 • Tęcza.
 • Światłowód w 2D (falowód planarny).
 • Mody w światłowodzie.
Zadania10.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

10Falowody.nb: Mody w światłowodzie (2D).

Ćwiczenia 11, 27.03.2013 - zagadnienia:

 • Obraz pozorny
 • Lustro paraboliczne
 • Lustro sferyczne
Zadania11.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 12, 03.04.2013 - zagadnienia:

 • Najprostsze obrazowanie.
 • Wielkość obrazu w ognisku (przedmiot w nieskończoności).
 • Wpuszczanie światła do światłowodu.
 • Unitarność transformacji optycznych.
 • Wprowadzenie do macierzy ABCD
Zadania12.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 13, 03.04.2013 - zagadnienia:

 • Co oznaczają wyrazy w macierzy ABCD
 • Układ 4f (f-2f-f) i 2f -2f
 • Jak wyznaczyć ogniskową soczewki?
 • Czy można zobaczyć obraz rzeczywisty? Jak go zlokalizować bez ekranu?
 • Grupy soczewek cienkich
 • Układy afokalne
Zadania13.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

13obrazowanie.nb: Kilka obliczeń w mathematice na macierzach ABCD do powyższych ćwiczeń

Ćwiczenia 14, 10.04.2013 - zagadnienia:

 • Lupa. Czy na pewno rozumiesz jak działa?
 • Konstruujemy teleskop.
 • Konstruujemy mikroskop.
Zadania14.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 15, 11.04.2013 - zagadnienia:

 • Odbicia od lupy.
 • Płaszczyzny główne, ogniskowe złożonych układów obrazujących.
Zadania15.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 16, 17.04.2013 - zagadnienia:

 • Interferometr Michelsona-Morleya
 • Interferencja spektralna
 • Detekcja homodynowa
 • Tomografia optyczna ( Optical Coherence Tomography)
Zadania16.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

TomografiaLaserowa.pdf: Krótki artykuł popularyzatorski (teoria + doświadczenie) nt. tomografii optycznej po warsztatach licealnych

Wykorzystanie interferometru Michelsona-Morleya

http://en.wikipedia.org/wiki/LIGO - detekcja fal grawitacyjnych

http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_coherence_tomography - koherentna tomografia optyczna czyli jak np. zajrzeć wgłąb ludzkiej tkanki in vivo

http://www.carlglittenberg.com/OCT-Gallery/ - galeria zdjęć, co można zobaczyć za pomocą techniki OCT omówionej na ćwiczeniach.

Ćwiczenia 17, 18.04.2013 - zagadnienia:

 • Interferometr Fabry-Perrot.
 • Zawężenie linii lasera.
 • Impuls laserowy we wnęce.
 • Zastosowanie Fabry-Perrot: Wnęki laserowe, Cavity Ring Down Spectroscopy, Cavity QED, filtrowanie przestrzenne wiązek, stabilizacja częstości lasera, zawężenie linii, zwiększenie natężenie światła.
Zadania17.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Artykuł w Nature: laser na pojedynczym atomie - finesse 5*10^5!

17_Interferencja.nb Skrypt w Mathematice - dodawanie zespolonych amplitud

Ćwiczenia 18, 24.04.2013 - zagadnienia:

 • Koherentne i niekoherentne łączenie wiązek laserowych.
 • Siatka dyfrakcyjna - rozdzielczość, dyspersja
 • Czy krótki impuls laserowy o szerokim widmie wyprodukuje nieskończone w czasie fale monochromatyczne na siatce dyfrakcyjnej?
Zadania18.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Ćwiczenia 19, 25.04.2013 - zagadnienia:

 • Interferencyjne wzory w przestrzeni.
 • Filtry interferencyjne (jak działają w praktyce)
 • Podstawy optyki fourierowskiej
 • Dalekie pole jako transformata Fouriera
 • Siatki dyfrakcyjne - przestrzenna modulacja amplitudowa (albo fazowa)
 • Hologramy
Zadania19.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe. Uwaga! Dużo zadań domowych przed kolokwium!

Prążki interferencyjne: Interferencje fal kulistych w mathematice.

Ćwiczenia 20, 8.05.2013 - zagadnienia:

 • Zasada Huygensa
 • Całka Fresnela jako superpozycja fal kulistych
 • Plamka Arago
 • Dyfrakcja w bliskim polu na otworze
 • Płytka strefowa Fresnela
Zadania20.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe.

Ćwiczenia 21, 9.05.2013 - zagadnienia:

 • Jak szybko i efektywnie liczyć numerycznie dyfrakcję korzystając z transformaty Fouriera?
 • Dyfrakcja bliskiego i dalekiego pola z metody fourierowskiej.
 • Dyfrakcja na szczelinach i kółkach.
 • Prążki i dysk Airy'ego (również na żywo). Funkcje Bessela i funkcja jinc.
 • Bezdyfrakcyjne wiązki - patrz załączniki.
Zadania21.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe - dużo zadań, bo nowy i ciekawy materiał do opanowania smile Warto!

Dyfrakcja_21.nb: Dyfrakcja_21.nb - moje skrypty do liczenia dyfrakcji od dowolnego profilu pola. Proponuję pomodyfikować, zrozumieć a przynajmniej samemu się pobawić.

2DFourierTransforms.nb: - dwuwymiarowe transformaty Fouriera od różnych kształtów czyli dyfrakcja Fraunhoffera w dalekim polu.

WiazkiBezdyfrakcyjne.zip: - kilka artykułów, w tym świeże PRLe z tamtego roku na temat bezdyfrakcyjnych wiązek, które zakręcają, wiązek Bessela itp.

Metoda fazy stacjonarnej - poszukajcie w googlu "stationary phase method" poza tym polecam:

http://www.mimuw.edu.pl/~nayar/mfs.pdf

http://www.math.ku.dk/~gimperlein/dif11/dif11_kim_stationaryphase.pdf

Ćwiczenia 22 (zastępstwo), 16.05.2013 - zagadnienia:

 • Wiązka gaussowska
 • Przewężenie, promień krzywizny, faza Goya
 • Zasięg Rayleigha
Zadania22.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_beam

https://www.cvimellesgriot.com/Products/Documents/TechnicalGuide/Gaussian-Beam-Optics.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_transfer_matrix_analysis

Ćwiczenia 23, 20.05.2013 - zagadnienia:

 • Parametr q wiązki gaussowskiej.
 • Skąd się bierze faza Goya?
 • Propagacja wiązki gaussowskiej przez różne elementy optyczne.
Zadania23.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

http://demonstrations.wolfram.com/GaussianBeamPropagationThroughTwoLenses/

Ćwiczenia 24, 20.05.2013 - zagadnienia:

 • Sfera Poincara
 • Wektory i macierze Jonesa
 • Macierz koherencji
 • Macierze Pauliego
Zadania24.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Żeby nabyć intuicji co do polaryzacji i sfery Poincare proponuję pobawić się następującymi demonstracjami z Wolframa:

http://demonstrations.wolfram.com/StateOfLightPolarization/

http://demonstrations.wolfram.com/PolarizationOfAnElectromagneticWave/

http://demonstrations.wolfram.com/LightPolarizationAndStokesParameters/

http://demonstrations.wolfram.com/PolarizationOfLightThroughAWavePlate/

Ćwiczenia 25, 22.05.2013 - zagadnienia:

 • Transformacje płytek falowych.
 • Transformacje na sferze Poincare - czyli jak łatwo wyobrazić sobie co się stanie z polaryzacją.
Zadania25.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Płytki falowe i stany polaryzacji na sferze Poincare: Koniecznie odpalcie ten skrypt i zobaczcie jeszcze raz sami jak działają różne transfomacje na sferze Poincare. Proponuję zrobić screenshoty różnych ciekawych transformacji i rozesłać wszystkim. Super by było gdyby ktoś z Was sam chciał przerobić ten program np. żeby dodać dotakowe opcje jak zmiana kolejności płytek falowych, transformacje odwrotne itp.

Ćwiczenia 26, 23.05.2013 - zagadnienia:

 • Dwójłomność - kryształy 1 osiowe
 • Promień zwyczajny i nadzwyczajny
 • Dryf (walk-off)
Zadania26.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

CVI_Polarizers.pdf: Różne typy polaryzatorów opartych na dwójłomności, z których korzysta się w labach.

Ćwiczenia 27, 29.05.2013 - zagadnienia:

 • Polaryzacja nieliniowa
 • Druga harmoniczna
 • Dopasowanie fazowe
 • Inne zjawiska nieliniowe II i III rzędu
Zadania27.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Polecam 2 pierwsze rozdziały: R. W. Boyd, Nonlinear Optics. Academic Press, 2008

Ćwiczenia 28, 05.06.2013 - zagadnienia:

 • Równanie Schroedingera
 • Superpozycja kwantowa
 • Splątania
Zadania28.pdf: Zadania przerobione na ćwiczeniach i zadania domowe

Chyba najprostszy sposób na skwantowanie pola elektomagnetycznego (proponuję wrócić do tej lektury po Mechanice Kwantowej 1): http://www.cft.edu.pl/~birula/publ/QED.pdf

Kilka linków z symulacjami kilku zjawisk kwantowych:

http://www.falstad.com/qmatom/
http://phet.colorado.edu/en/simulation/lasers
http://phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
http://phet.colorado.edu/en/simulation/bound-states

Ćwiczenia 29, 06.06.2013 - zagadnienia:

 • Podsumowanie materiału z całego semestru
Podsumowanie prezentacja: http://prezi.com/ibolcfmshsya/

Kolokwia i egzaminy:

Zasady: Kolokwia i egzamin będą składały się z serii testowej i zadań rachunkowych. Mogą pojawić się proste zadania praktyczne. Test będzie składał się z kilku krótkich zadań gdzie należy będzie podać odpowiedzi jakościowo lub ilościowo (prosty rachunek). Na kolokwiach i egzaminach można mieć ze sobą "ściągę" - jedną kartkę A4 zapisaną własnoręcznie. Należy mieć ze sobą kalkulator (najlepiej naukowy, z funkcjami), oprócz tego zapas czystych kartek A4 i długopis. Poza tym nie można korzystać z żadnych innych materiałów i pomocy w szczególności z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, Wolframa Alpha, książek, notatek, Wikipedii czy Mathematiki.

Terminy i miejsca:

 • Kolokwium I. SSD (Hoża 69) 25.03.2013 (poniedziałek) 9:00-13:00.
 • Kolokwium II. SDT 6.05.2013 (poniedziałek) 9:00-13:00.
 • Egzamin. SDT 11.06.2013 (wtorek) 9:00-13:00.
 • Egzamin poprawkowy. N021 (Hoża 69, piętro -1) 9.09.2013 (poniedziałek) 9-13
Warunek zaliczenia ćwiczeń: Dopuszczenie do egzaminu pisemnego mogą uzyskać osoby z conajwyżej 2 nieobecnościami, które uzyskały 50% lub więcej punktów z dwóch kolokwiów.

Warunek zaliczenia egzaminu pisemnego: 50% całkowitej liczby punktów z egzaminu.

Kolokwium I

Zakres materiału: od początku do optyki geometrycznej (macierze ABCD już nie). Obowiązuje materiał z ćwiczeń i wykładu. Rozwiązanie zadań domowych może się okazać bardzo pomocne, nie mniej nie jest niezbędne.

Zadania:

Kolokwium 1 - zadania

Kolokwium 1 - przykładowe rozwiązania wzorcowe

Wyniki po reklamacjach

histkol1.jpg

Kolokwium II

Pomoce: Można mieć kartkę A4 z własnymi notatkami oraz drugą kartkę A4 ze ściągą do 1 kolokwium. Należy wziąć kalkulator, linijkę

Zakres materiału: Nacisk będzie położony na materiał od ostatniego kolokwium do 19 ćwiczeń, czyli: optyka geometryczna, interferencja i siatki dyfrakcyjne. Nie mniej obowiązuje Was również wiedza od początku semestru, którą jakoś będzie trzeba wykorzystać w zadaniach z nowego materiału. Koniecznie zróbcie zadania domowe, na pewno pomogą!

Konsultacje: Jestem do Waszej dyspozycji, ale proszę raczej skrzyknijcie się w większą grupę, jeżeli to możliwie. Umówcie się ze mną przez maila lub telefon: 22 55 32 120

Zadania:

Kolokwium2zadania.pdf: Zadania z 2 kolokwium

Rozwiązania wzorcowe kolokwium 2

Wyniki_kolokwium2.pdf: Wyniki_kolokwium2.pdf
Zaliczenie ćwiczeń - suma punktów z 2 kolokwiów

Egzamin

Pomoce: Można mieć kartkę A4 z własnymi notatkami oraz dwie kartki A4 ze ściągami do kolokwiów. Należy wziąć kalkulator.

Zakres materiału: Nacisk będzie położony na materiał od ostatniego kolokwium. Nie mniej będę sprawdzał waszą wiedzę z całego semestru.

Konsultacje: poniedziałek 10.06.13 godzina 17 w sekretariacie Zakładu Optyki na Hożej.

Zadania:

Wyniki: histogram-egzamin.jpg
Egzamin poprawkowy

Pomoce: Można mieć kartkę A4 z własnymi notatkami oraz dwie kartki A4 ze ściągami do kolokwiów i tą z egzaminu czerwcowego. Należy wziąć kalkulator.

Zakres materiału: Cały semestr.

Literatura do ćwiczeń:

[1] B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics. Wiley-Interscience, 2007.

[2] Nowe! J. Peatross and M. Ware, Physics of Light and Optics, 2011c http://optics.byu.edu/BYUOpticsBook_2011c.pdf

[3] Nowe! Wykłady z Northern Illinois University http://nicadd.niu.edu/~piot/phys_630/Materials.html

[4] J. R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN, Warszawa, 1977.

[5] M. Baj, G. Szeflińska, M. Szymański, D. Wasik, Zadania i problemy z fizyki, Wydawnictwo: PWN

[6] http://www.rp-photonics.com/

[7] R. W. Boyd, Nonlinear Optics. Academic Press, 2008

[8] G. Agrawal, Nonlinear Fiber Optics. Academic Press, 2012

Ciekawe artykuły:

Relacje Kramersa-Kroniga - jak wyprowadzić, zrozumieć i co to ma wspólnego z przyczynowością:

Linki:

http://demonstrations.wolfram.com/GaussianBeamPropagationThroughTwoLenses/

Laboratorium doświadczenie/teoria

Jeżeli zaintesowało Cię jakieś zagadnienie z ćwiczeń i chciałbyś je dalej zgłębiać, lepiej zrozumieć to polecam samodzielne zrobienie doświadczenia w laboratorium lub symulacji. W pierwszym przypadku udostępnimy Ci sprzęt możliwy do wykonania doświadczenia. W drugim przypadku chętnie udzielę wskazówek, jak należy wykonać symulację.

Topic attachments
I Attachment Action Size DateSorted ascending Who Comment
PDFpdf Zadania1.pdf manage 163.1 K 2013-03-05 - 13:41 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania2.pdf manage 116.8 K 2013-03-05 - 14:01 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania3.pdf manage 173.2 K 2013-03-05 - 17:49 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania3new.pdf manage 173.2 K 2013-03-05 - 17:56 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania4.pdf manage 176.9 K 2013-03-05 - 17:56 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania5.pdf manage 132.3 K 2013-03-06 - 12:38 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania6.pdf manage 175.9 K 2013-03-07 - 17:40 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb 07_Pobudzanie_tumionego_oscylatora.nb manage 30.1 K 2013-03-13 - 11:46 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania7.pdf manage 181.8 K 2013-03-13 - 11:19 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb 09Tunelowanie.nb manage 29.8 K 2013-03-20 - 11:06 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania8.pdf manage 76.4 K 2013-03-20 - 11:46 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania9.pdf manage 121.2 K 2013-03-20 - 11:46 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb 10Falowody.nb manage 87.2 K 2013-03-21 - 17:27 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania10.pdf manage 137.2 K 2013-03-21 - 17:59 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Kolokwium1.pdf manage 117.0 K 2013-04-02 - 13:10 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania11.pdf manage 55.1 K 2013-04-02 - 13:07 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Kolokwium1Rozwizania.pdf manage 174.5 K 2013-04-04 - 17:58 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania12.pdf manage 69.0 K 2013-04-04 - 18:28 RadekChrapkiewicz  
JPEGjpg histkol1.jpg manage 17.1 K 2013-04-04 - 17:30 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb 13obrazowanie.nb manage 27.8 K 2013-04-09 - 21:31 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania13.pdf manage 66.4 K 2013-04-09 - 21:18 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania14.pdf manage 70.2 K 2013-04-10 - 16:16 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania15.pdf manage 53.8 K 2013-04-16 - 12:55 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Kolokwium1Wyniki.pdf manage 48.0 K 2013-04-17 - 12:28 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Kolokwium1WynikiPoReklamacjach.pdf manage 48.0 K 2013-04-17 - 12:30 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf TomografiaLaserowa.pdf manage 178.9 K 2013-04-17 - 09:53 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania16.pdf manage 140.8 K 2013-04-17 - 09:53 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf OneAtomLaser.pdf manage 257.5 K 2013-04-19 - 16:34 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania17.pdf manage 53.1 K 2013-04-19 - 16:34 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb 17_Interferencja.nb manage 37.6 K 2013-04-23 - 13:40 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania18.pdf manage 1319.2 K 2013-04-24 - 11:31 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb Prki_interferencyjne19.nb manage 15.6 K 2013-04-25 - 17:56 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania19.pdf manage 119.3 K 2013-04-25 - 17:56 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Kolokwium2.pdf manage 169.1 K 2013-05-08 - 22:57 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania20.pdf manage 94.1 K 2013-05-08 - 22:51 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb 2DFourierTransforms.nb manage 268.0 K 2013-05-09 - 17:25 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb Dyfrakcja_21.nb manage 180.1 K 2013-05-09 - 17:25 RadekChrapkiewicz  
Compressed Zip archivezip WiazkiBezdyfrakcyjne.zip manage 2155.9 K 2013-05-09 - 17:26 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania21.pdf manage 104.1 K 2013-05-09 - 17:25 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Kolokwium2zadania.pdf manage 172.4 K 2013-05-10 - 10:26 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf RozwiazaniaWzorcowe.pdf manage 1028.8 K 2013-05-10 - 10:44 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Wyniki_kolokwium2.pdf manage 31.1 K 2013-05-10 - 09:54 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zaliczeniewicze.pdf manage 50.6 K 2013-05-10 - 09:54 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania22.pdf manage 77.2 K 2013-05-18 - 15:12 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania23.pdf manage 108.6 K 2013-05-20 - 18:02 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania24.pdf manage 107.6 K 2013-05-20 - 19:06 RadekChrapkiewicz  
Unknown file formatnb TransformacjePoincare.nb manage 78.8 K 2013-05-22 - 12:31 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania25.pdf manage 94.8 K 2013-05-22 - 12:31 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf CVI_Polarizers.pdf manage 6325.6 K 2013-05-23 - 13:58 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania26-1.pdf manage 100.5 K 2013-05-27 - 19:23 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania26.pdf manage 100.5 K 2013-05-27 - 19:20 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania27.pdf manage 112.7 K 2013-06-04 - 12:43 RadekChrapkiewicz  
JPEGjpg GrupaPFIV2012-2013.jpg manage 678.6 K 2013-06-06 - 14:33 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Zadania28.pdf manage 76.4 K 2013-06-09 - 16:56 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf ZadaniaEgzamin.pdf manage 119.1 K 2013-06-11 - 22:27 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf wyniki_test.pdf manage 16.7 K 2013-06-11 - 22:27 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf WynikiEgzamin-podusmowanie.pdf manage 19.1 K 2013-06-12 - 23:05 RadekChrapkiewicz  
JPEGjpg histogram-egzamin.jpg manage 13.4 K 2013-06-12 - 22:56 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Egzamin_poprawkowy_-_zadania.pdf manage 117.3 K 2013-09-10 - 14:35 RadekChrapkiewicz  
PDFpdf Wyniki_egzamin_poprawkowy.pdf manage 50.0 K 2013-09-10 - 14:34 RadekChrapkiewicz  
Topic revision: r56 - 2013-09-10 - 14:36:20 - RadekChrapkiewicz
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback