Zaproszenie do Laboratorium Pamięci Kwantowych

Jesteśmy prężnie działającą, młodą grupą (szef 10 lat po doktoracie + 3 doktorantów + 6 studentów) zajmującą eksperymentalnymi demonstracjami protokołów kwantowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat zbudowaliśmy najpojemniejszą na świecie (kilka tysięcy modów) pamięć kwantową pozwalającą m.in. generować wysokowymiarowe stany splątane atomów i światła oraz . Ta działalność wyrasta z oryginalnego pomysłu lidera grupy i jest twórczo wzbogacana ideami doktorantów i studentów.

Ponadto realizujemy pomysły naszych wybitnych kolegów teoretyków, Konrada Banaszka i Rafała Demkowicza-Dobrzańskiego, wraz z nim twórczo opracowując pierwsze demonstracje kwantowych protokołów pomiarowych i komunikacyjnych.

Nasza grupa zbudowana jest na zasadzie komplementarności - łączymy osoby o nieco odmiennych zainteresowaniach i zapraszamy do pracy młodych inżynierów z Politechniki. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko rozwiązywać nawet bardzo złożone problemy, rozbudowywać aparaturę, sterować nią i opracowywać dane. Atmosfera i poziom kompetencji naszej grupy stwarza unikalną okazję do rozwoju dla kolejnych dołączających do nas członków. Dbamy zarówno o przyziemne punkty w CV jak i możliwość kreatywnego rozwoju.

Wszystkich którzy gotowi są poświęcić setki godzin fascynującej i urozmaiconej pracy fizyka i uwierzyć że znaleźliśmy piękne ścieżki prowadzące na wysokie szczyty szerokiej dziedziny informacji kwantowej. Zachęcam do rozmów z członkami naszej grupy i odwiedzenia nas -- (kontakt).

Zdjecia z laboratorium

Króciutki opis podstawowego projektu badawczego: Wielomodowa pamięć kwantowa w zimnych atomach: inżyniera fal spinowych

Zatrudniamy!

Poszukujemy nowych członków, zapraszamy do kontaktu: w.wasilewski (at) cent.uw.edu.pl z tematem "rekrutacja QOT"

Osiągnięcia młodych członków grupy

widok od strony stołu ze stabilizowanymi laserami
- elektronika i komputery sterujące
MOT
serce układu doświadczalnego - pułapka magnetooptyczna (MOT)
 
MOT
zbliżenie na szklaną komorę próżniową, w centrum chmura atomów
o temperaturze 20µK (granatowy, blady punkcik)

 • Michał Lipka, rok licencjacki, dołaczył do grupy tuż przed rozpoczęciem studiów, w swojej 1. pracy jest 1. autorem, dodatkowo w projekcie K. Banaszka jest współautorem 2 prac
 • Mateusz Mazelanik, magistrant, dołaczył pod koniec II roku, pierwszą publikację wykonał w ramach licencjatu i zdobył na tej podstawie Diamentowy Grant, opublikował 2 prace
 • Adam Leszczyński, III rok doktoratu, uzyskał grant PRELUDIUM, opublikował 5 prac, w tym w dwóch jest 1-szym autorem
 • Michał Parniak, IV rok doktoratu, dołaczył do grupy na II roku, pierwszą publikację wykonał w ramach licencjatu i zdobył na tej podstawie Diamentowy Grant, opublikował 8 prac, w tym 1 autor Nature Communications oraz 5 innych, uzyskał też grant PRELUDIUM,
 • Michał Dąbrowski, V rok doktoratu, uzyskał grant PRELUDIUM, opublikował 6 prac, w tym Physical Review Letter i Optica, w dwóch jest 1-szym autorem
 • Radosław Chrapkiewicz, ukończył doktorat w 2016 za który zdobył nagrodę PTF, uzyskał grant PRELUDIUM, został współautorem dwóch prac w pismach grupy Nature, obecnie pracuje na Stanfordzie

Wybrane Publikacje

 1. Michał Parniak, Mateusz Mazelanik, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Michał Dąbrowski, Wojciech Wasilewski, Multidimensional quantum optics of spin waves through ac-Stark modulation, arXiv:1804.05854
 2. Michał Parniak, Sebastian Borówka, Kajetan Boroszko, Wojciech Wasilewski, Konrad Banaszek, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Superresolution imaging via two-photon interference, arXiv:1803.07096
 3. Michał Dąbrowski, Mateusz Mazelanik, Michał Parniak, Adam Leszczyński, Michał Lipka, Wojciech Wasilewski, Certification of high-dimensional entanglement and Einstein-Podolsky-Rosen steering with cold atomic quantum memory, arXiv:1711.08948
 4. M. Parniak, M. Dąbrowski, M. Mazelanik, A. Leszczyński, M. Lipka and W. Wasilewski, Wavevector multiplexed quantum memory as a universal platform for quantum state preparation, Nature Communications 8, 2140 (2017)
 5. M. Dąbrowski, M. Parniak and W. Wasilewski, Einstein-Podolsky-Rosen paradox in a hybrid bipartite system, Optica 4, 272-275 (2017),
 6. R. Chrapkiewicz, M. Dąbrowski, W. Wasilewski, High-Capacity Angularly Multiplexed Holographic Memory Operating at the Single-Photon Level, Phys. Rev. Lett. 118, 063603 (2017)
 7. R. Chrapkiewicz, M. Jachura, K. Banaszek, W. Wasilewski, Hologram of a Single Photon, Nat. Photonics 10, 576-579 (2016)
 8. M. Jachura, R. Chrapkiewicz, R. Demkowicz-Dobrzański, W. Wasilewski, K. Banaszek, Mode engineering for realisitc quantum-enhanced interferometry, Nat. Commun. 7, 11411 (2016)
Pełna lista

Komunikaty prasowe

(proszę nie brać tego zbyt poważnie)

Topic revision: r15 - 2018-07-27 - 05:36:52 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback