Wyznaczanie przerwy energetycznej


-Co to jest InSb i czym go domieszkować na typ n, a czym na typ p?
-Jak działa termopara, efet seebecka, co bedzie jak złaczymy ze soba 2 półprzewodniki?
-Znajdź wartości ciepła własciwego cieklgo azotu, jego zmianę objętości przy parowaniu.
-Ile ciepła parując pobiera kropla ciekłego azotu, a ile 50ml. Jakiej objętości zamarzniętej wody to odpowiada?


-(dla chętnych:) W trakcie ćwiczenia zostaje nieco nadmiarowego ciekłego azotu, jaki bezpieczny eksperyment dodatkowy można z nim wykonać, czego się spodziewać, (jeśli wymaga dodatkowego sprzętu, to należy samemu się weń zaopatrzyć)?

Instrukcja do zadania 108

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart58.png

trudne opracowanie i opis chart59.png

polecam chart60.png

Wyniki ankiety z 2011

Przerwa energetyczna - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 2 13%
2 3 20%
Przerwa energetyczna - trudne opracowanie i opis
-2 1 7%
-1 2 13%
0 2 13%
1 1 7%
2 0 0%
Przerwa energetyczna - polecam
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 4 27%
2 1 7%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PNGpng chart58.png manage 3.0 K 2011-02-03 - 16:44 WojciechWasilewski  
PNGpng chart59.png manage 2.7 K 2011-02-03 - 16:44 WojciechWasilewski  
PNGpng chart60.png manage 2.4 K 2011-02-03 - 16:44 WojciechWasilewski  
Topic revision: r7 - 2017-03-01 - 13:28:58 - WojciechWasilewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback