Wyznaczanie współczynnika załamania powietrza interferometrem Michelsona

Bardzo proste ćwiczenie, tylko dla osob które nie miały styczności z optyką/laserami/interferencją

schemat interferometru ze strony http://en.wikipedia.org/wiki/Michelson_interferometer

300px-Interferometer.svg.png

Celem ćwiczenia jest

  1. zapoznanie się z interferometrem Michelsona i obserwacja interferencji fal płaskich oraz sferycznych
  2. sprawdzenia zależności współczynnika załamania od ciśnienia
  3. wyznaczenie wartości tego współczynnika

Przygotwanie

instrukcja: 59-n.pdf

przeczytaj i odpowiedz na pytania 1-10 tam zawarte

Przebieg ćwiczenia

Wg. instrukcji. Użycie fotodiody obowiązkowe dla studentów indywidualnych.

Wyniki ankiety z 2010

rozwija chart46.png

trudne opracowanie i opis chart47.png

polecam chart48.png

Wyniki ankiety z 2011

Michelson - rozwija
-2 0 0%
-1 0 0%
0 1 7%
1 6 40%
2 4 27%
Michelson - trudne opracowanie i opis
-2 2 13%
-1 4 27%
0 3 20%
1 2 13%
2 0 0%
Michelson - polecam
-2 0 0%
-1 1 7%
0 0 0%
1 3 20%
2 7 47%
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PDFpdf 59-n.pdf manage 661.6 K 2018-03-05 - 08:31 AdamLeszczyski  
PDFpdf 59.pdf manage 273.9 K 2015-03-10 - 17:17 WojciechWasilewski  
PNGpng chart46.png manage 2.9 K 2011-02-03 - 15:49 WojciechWasilewski  
PNGpng chart47.png manage 2.9 K 2011-02-03 - 15:49 WojciechWasilewski  
PNGpng chart48.png manage 3.0 K 2011-02-03 - 15:49 WojciechWasilewski  
Topic revision: r10 - 2018-03-05 - 08:32:13 - AdamLeszczyski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback